Sivil Toplumla İlişkiler Başkanlığı

Lider Tarım Orman İş Sendikası'ndan DEVA' ya ziyaret Lider Tarım Orman İş Sendikası'ndan DEVA' ya ziyaret

09 Şub 2022

Lider Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Önder Sevlü ve yönetim kurulu üyeleri DEVA Partisi Genel Başkan yardımcısı Hasan Karal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Su ürünleri, balıkçılık, ormancılık ve avcılık iş kolunda örgütlü işçi sendikası oldukları ve örgütlenme ve hak arama süreçlerinde engellendikleri şikayetiyle ve yaşadıkları ayrımcılık ve baskıları paylaşma gayesiyle destek ziyaretine gelen sendika yöneticilerine; Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO normları başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler ile eşitlik ilkesini ihlal eden, sendikal ayrımcılık oluşturan fiil ve eylemlerin yasaklandığından bahisle “Bugün bu temel kuralların çalışma yaşamında ihlal edildiğini, sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığını sıklıkla duyuyor ve sizlerin de anlatımları üzerine bir kez daha tanık oluyoruz” dedi.

Demokratik yöntemler yoluyla toplumsal kalkınmayı hedef alan sendikal mücadeleyi sürekli kılmanın DEVA Partisinin olmazsa olmazı olduğunu kaydeden DEVA Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal, “Örgütlenme hakkının özünü oluşturan, işçinin istediği sendikaya üye olabilmesi, herhangi bir sendikaya üyeliğe zorlanmaması ilkelerinin yaşama geçmesi açısından DEVA Partisi olarak iktidarımızda bunun sözünü veriyoruz. Son yıllarda artarak devam eden ayrımcılıklar ve sendikal örgütlenmeye dönük müdahaleler emekçilerimizin temsilcisi olan sendikalarımızın gerçek bir hak mücadelesi vermesinin önündeki en büyük engeli oluşturduğu gibi sendikalarımızın varlığını anlamsızlaştırmaya da neden olmaktadır. Bu itibarla emekçilerimizin hak arayışlarını ve grevlerini kırmak maksadıyla kimi yöneticilerin kendi denetimi altındaki başka bir sendikayı desteklemesi ülkemizde sarı sendikacılık olgusunu hayata geçirmiştir.

Kaynağını alın terinden ve emeğin yüce değerinden, gücünü hak ve emek gibi iki yüce değerden alan demokratik kitle örgütü olarak sendikalarımızın üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını daha güçlü bir şekilde savunmasından yanayız. Çalışanlarımızın örgütlü bir şekilde hak arayışını vermesini destekliyoruz. Bu durum ülkemiz ve milletimiz yararına bir durumdur. Biz DEVA Partisi olarak toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve demokratik temellere dayalı sendikal mücadelelerin ülkemizi ve çalışma hayatını geliştirilebileceğinin bilinci içinde, emekçilerimize ve sendikalarına yönelik her türlü baskı ve ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasının takipçisi ve garantörü olmaya devam edeceğiz” dedi.

 • İLGİLİ ETİKET:
 • #TARIM İŞ SENDIKASI
 • #TARIM
 • #TARIM DERNEKLERI
 • #SENDIKA
 • #SIYASI PARTI ZIYARETLERI
 • #SIVIL TOPLUMLA İLIŞKILER
 • #ALI BABACAN
 • #DEVA
 • #TOPRAK
 • #BAKANLIK
 • #İŞÇI
 • #FEDE
 • #KONFEDERASYON
 • #HASAN KARAL
 • #RIZE

SONRAKİ HABER

KARAL; KARDEŞLİK TEMEL ÇATIMIZDIR!

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

09 Şub 2022