Sivil Toplumla İlişkiler Başkanlığı

Sendika Yasasını İLO Normlarına Çıkaracağız! Sendika Yasasını İLO Normlarına Çıkaracağız!

15 Şub 2023

Tarım Orman İş Sendikası başkanı Şükrü Durmuş ve Yusuf Kurt, Günseli Erdoğan Soysal ve Meral Şahin’den oluşan yönetim kurulu üyeleri DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal’ı ziyaret etti.

Türkiye’deki sendikaların hızla partileşme sürecine girdiğini ve siyasileştiğinden dertlenen dernek yöneticileri “Sendika ile siyaset ilişkisi tabii ki olacak ancak bu ilişki hiyerarşik bir zeminde olmamalıdır. Demokratik ve şeffaf bir ilişki olmalıdır. Taleplerin hak bazlı olması gerekiyor. Siyasi örgütlerin doğru bilgilendirilmesi gerekir. Ormancılık sektöründe büyük bir yozlaşma ve hafıza kaybı dahası kurumsal kültürde ciddi bir erezyon yaşanıyor. Toprağımızın geleceğini yok eden yanlış politika ve pratikler her geçen gün artıyor. 78 milyon hektarlık ülke yüzölçümümüzün 23 milyon hektarı orman alanı ancak orman alanının yönetimini düzenleyen 6831 sayılı Orman Kanunu 2002 yılına kadar 15, 2002’den günümüze kadar yani AK Parti döneminde de 34 kez değiştirildi.

Bu yapılan değişiklikler, orman alanlarının amaç dışı kullanımına ve orman ürünlerinin çok uluslu şirketlere peşkeş çekilmesine yol açtı. Sonuç olarak bugün gördüğümüz usulsüzlüklerin ve gayri meşru işlerin haddi hesabı yok. Ormanlarımız talan ediliyor, orman işçiliğini yapan orman köylüsü kentlere göç ediyor, köyler boş kalıyor, taşeron firmaların elinde olan ormanlık alanlarda orman işçiliğini düşük ücretle çalışan göçmenler yapıyor. Bu da iş kazalarında rekor sayılara ve yanlış uygulamalara yol açıyor. Kamu personel rejimindeki usulsüzlüklerin, kamu çalışanlarını işlerine ve devletlerine olan aidiyetlerini kaybetmelerine yol açıyor. 22 milyonun 12 milyonu ormana yakın köylerde yaşıyordu. Şimdi bu alanları terk ettik. Kırsaldan kente göç, güvenilir gıda sorununa da yol açtı. İnsanları kırsala döndürmek ve üretim yapmaları için teşvik etmek şart. Önceden köylerimizden kente gıda götürürdük şimdi Akp sayesinde ise kentten köye gıda götürüyoruz. Bu çok acı bir şey.

Orman yangınları ile mücadele edememe sorunu ise apayrı bir mesele. 1980’lerde çıkan orman yangını sayısı ile 2021 yılında çıkan orman yangını sayısında bir fark yok ancak 2021 yılında yanan alan 10 kat daha büyük. 1980’lerde kürekle yangın söndürülüyordu, Orman köylüsü seferber oluyordu. Şimdi Orman Müdürlüğü’nde en gelişmiş makineler olmasına rağmen daha çok alan kaybediyoruz. İnsanımız, canımız ölüyor. Devlet de diyalog kapılarını kapatıyor. Bu tam bir insanlık ayıbıdır. Orman köylüleri, yerel için şart. Önceden ağaçlandırma, yangın, tarımsal üretim, erozyon gibi konularda orman köylüsünün müdahale etme zorunluluğu vardı. Bu kaldırıldı. Köylünün bir sorumluluğu vardı. Kriz anlarında şehirden insan getiremezsin. Orman muhafaza memuru diye bir şey vardı. Akp döneminde bu da kaldırıldı. Bu insanlara iş alanı açılmadı. 22 milyon orman köylüsünden 7 milyon orman köylüsü kalmış durumda ve yüzde 70’i 50 yaş üzeri.

Vatandaşın köyde barınmasını karşılamanın şehirde yaşamalarını karşılamaya kıyasla 40’ta 1 oranında daha ucuz. Bizim rolümüz DEVA Partisini yani sizleri bilgilendirmek, sizler karar vereceksiniz, biz size doğru bilgiler aktardığımız sürece. Bu ülkeyi siz değiştirebileceksiniz. Orman bakanlığının tekrar müstakil bakanlığa dönüştürülmesi, OR-KÖY Genel Müdürlüğü’nün tekrar kurulması, orman köylüsünün istihdamını sağlayacak projelerin yapılması, ormancılık faaliyetlerinin orman köylülerince yönetilen kooperatiflerce yapılması, kırsala göçün desteklenmesi taleplerimizdir” şeklinde kaydettiler.

Sendika heyetine yaptıkları sunum ve enformasyon için teşekkür eden Karal, “Maalesef ki yaşadığımız kurumsal erozyon, artık toprağımızı da erozyona uğratıyor. Orman, ülkemizin nefesidir, canıdır. Biz gerek doğal afet olsun gerek tarım alanı olsun 22 alanda neler yapacağımızı araştırdık, yayınladık. Sizin gibi işin içinden gelen uzmanlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bunları incelemesi ve eksiklerimizi bildirmesi en büyük dileğimiz. Kamu çalışanlarının sözleşmeli alınmasının ve karar alma süreçlerinde rollerinin ve yetkilerinin ellerinden alındığının farkındayız. İşlerinden olacağım korkusu ile üst yönetim ne derse onu yapma zorunluluğunu maalesef her alanda çalışmakta olan kamu personelimiz etkilemektedir. Bu ülkenin daha adaletli hukuk devleti olması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Her meslek grubunda eğitimli ve liyakatli insanlara ihtiyacımız var. İşte biz de bu nedenle köy okullarını geri getireceğiz, geri dönüş projeleri geliştireceğiz” dedi.

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #SIVIL TOPLUMLA İLIŞKILER
  • #DEVA PARTISI
  • #SENDIKA
  • #TARIM-ORMAN-İŞ
  • #ORMANCILIK
  • #ORMAN KÖYLÜSÜ

SONRAKİ HABER

Epilepsi Derneği’nden Partimize Anlamlı Ziyaret

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

15 Şub 2023